Zonnenberg bewindvoering is een jong bedrijf met een uitstekende staat van dienst. Wij werken o.a. samen met MEE Amtel- Zaan, MEE Gooi en Eemland, Cordaan, Amerpoort, GGZ in Geest en Vitras.

Wij proberen samen met de cliënt/begeleiding duidelijke afspraken te maken zodat de financiën op langere termijn gewaarborgd zijn. Om de samenwerking goed te kunnen laten verlopen krijgt de cliënt ook verantwoordelijkheden  naar gelang dit mogelijk is. Hiermee werken we samen aan een financieel stabiele situatie.

Wij zorgen dat we ons tijdig laten bijscholen, want het vak van bewindvoerder is continue in beweging. Om een stukje kwaliteit te waarborgen naar onze cliënten toe, zijn wij aangesloten bij branche en beroeps organisaties (zie contact).

Ons werkgebied beslaat Amsterdam en omgeving, provincie Utrecht, provincie Gelderland. Afhankelijk van de zorgvraag kijken we per aanvraag die buiten dit gebied valt of wij de juiste hulp kunnen bieden.

 

Beschermingsbewindvoering

Een meerderjarige is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij/zij doet. Soms is iemand niet (geheel) in staat om zijn/haar financiële belangen te behartigen. De kantonrechter kan dan zijn/haar vermogen onder bewind stellen. Dit betekent dat een bewindvoerder het vermogen beschermt. Het bewind is een puur financiële maatregel.

Zonnenberg Bewindvoering neemt deze zorg uit handen van familie of begeleiding, die zelf niet instaat zijn om naast hun eigen leefsituatie de financiën van hun familielid/cliënt te behartigen. Dit gebeurt op een heldere en professionele wijze.

Wat zijn de taken van de bewindvoerder?

De bewindvoerder is verplicht binnen drie maanden na de benoeming een inventarisatie te maken van het onderwind gestelde vermogen van de cliënt. Vervolgens moet jaarlijks een overzicht gemaakt worden van de financiële situatie. Deze overzichten worden ter controle aan de kantonrechter overlegd. Verder kan de bewindvoerder op elk moment door de kantonrechter worden opgeroepen om inlichtingen te verstrekken. Ook de cliënt heeft het recht om ten alle tijden zijn financiën in te zien.

 De volgende zaken worden o.a. geregeld door de bewindvoerder:

  • Aanvragen van uitkeringen en andere voorzieningen;
  • Zorg dragen voor het betalen van de vaste lasten waaronder de zorgverzekering
  • Verzekering afsluiten.
  • Huur betalen
  • Zorgen dat er geen schulden ontstaat.
  • Eventueel kleine schulden wegwerken.

Kortom alle financiële zaken die voor u geregeld moeten worden.

Kosten

Aan beschermingsbewindvoering zijn kosten verbonden. Als u een minimuminkomen heeft kunt u deze kosten vergoed krijgen via de Bijzondere bijstand. Als u een hoger inkomen heeft moet u de kosten zelf betalen.